BankID

Säkerhet framför allt

Flertalet av våra kunder värderar säkerheten högt. Det gör också vi! Det finns en rad åtgärdar som vi tar för att kunden ska känna sig trygg i sitt medlemsregister och veta att det inte hamnar i orätta händer.

Säkerhet framför allt

Den tekniska infrastruktur som arcMember tillhandahåller svarar mot de högst ställda kraven. Driften sker i en av Sveriges säkraste serverhallar och servermiljön är skyddad bakom toppmoderna brandväggar där samtliga lösenord och all trafik är krypterad.
Den operationella säkerheten säkerställs genom strikta föreskrifter kring hur vi hanterar er data. Exempelvis flyttar vi aldrig er data ur våra lokaler och data hanteras enbart i vår egna miljö som är åtkomlig bara via VPN.

Attt enbart skydda personuppgifter med användarnamn och lösenord kan upplevas otilräckligt för flera organisationer, ur ett dataskyddsperspektiv. Även om regelverket inte är glasklart (Datainspektionen: Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifter vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.). Därför erbjuder vi både tvåfaktorsautentisering (via engångskod på SMS) och Bank-ID som inloggningsalternativ. 

Nya funktioner i Eventmodulen

19 July 2021

Nu stöds även gruppanmälan i anmälningsformuläret kopplat till ett event. Dessutom kan man ange om eventet ska kräva aktivt medlemskap eller vara öppet även för icke-medlemmar.

Nytt sammarbete med Hogia

18 February 2021

Hogia valde arcMember som partner för medlemssystem! Nu inleds ett samarbete med arcMember, för föreningar som även fortsättningsvis är i behov av ett lättanvänt medlemssystem.

Scrolla till toppen