Vad är en personuppgift?

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierar en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras. Detta innebär att inte endast namn och personnummer är en personuppgift, utan även en kombination av uppgifter – t ex ”VD på XX-bolaget” eller ”man, 48 år boende på Själlösagatan i Brottby”.

Även fotografier, ljudinspelning m.m. om de kan kopplas till en viss person. Krypteradfe uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, IP-adresser, cookies, räknas som personuppgifter. Även information som har kodats, krypterats eller pseudonymiserats men som kan hänföras till en fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter är personuppgifter.

Bolag i sig omfattas alltså inte av begreppet, medan företrädare för bolag gör det och även enskilda näringsidkare, eftersom deras organisationsnummer är detsamma som deras personnummer.

Scrolla till toppen