Vad är ett personuppgiftsombud/ dataskyddsombud/DPO?

Vad är ett personuppgiftsombud/ dataskyddsombud/DPO?

Ett dataskyddsombud är en person inom eller utom organisationen som ger råd till den personuppgiftsansvarige och dennes anställda beträffande behandling av personuppgifter samt övervakar efterlevnaden av dataskyddsförordningen och övrig lagstiftning på dataskyddsområdet. DPO har även skyldigheten att samarbeta med tillsynsmyndigheten.

Scrolla till toppen