Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal?

GDPR tillåter att en personuppgiftsansvarig ger i uppdrag åt andra aktörer att hantera personuppgifter för dennes räkning. Ett krav för att det ska vara tillåtet är att det upprättas ett skriftligt avtal mellan och personuppgiftsbiträdet som anger hur personuppgiftsbiträdet ska hantera den personuppgiftsansvariges uppgifter. Ett sådant avtal kallas för personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet måste även innehålla en specifik instruktion där den personuppgiftsansvarige ger detaljerade instruktioner hur personuppgiftsbiträdet ska behandla uppgifterna.

Scrolla till toppen