Behörigheter

Som Superuser kan du delegera administrationen av ditt medlemsregister, genom att tilldela en individ rättigheten att själv administrera individer och grupper i systemet. Detta gör du enkelt genom att tilldela en behörighetsnivå med tillhörande informationsspecifika inställningar. Att kunna fördela föreningsarbetet hjälper dig effektivisera arbetet och ger dig tid över till andra viktiga uppgifter. 

Det finns tre nivåer för rollen som administratör:

Superuser

Kan se och administrera alla individer och grupper i systemet. En Superuser är dessutom ensam om att kunna sätta behörighetsnivån för en annan individ.

Administratör 

Kan se och hantera alla individer och grupper i systemet.

Gruppadministratör

Kan administrera en eller flera specifika grupper och dess individer, dvs ej utanförliggande individer. Behörigheten är flexibel och du kan på ett informationsspecifik plan bestämma hur vida gruppadministratören ska få se och/eller redigera informationen. Detsamma gäller användandet av arcMembers olika funktioner, så som att ges rätt att fakturera, skicka e-post, brev och sms. 

Scrolla till toppen