Individer

Det centrala i arcMember är dina medlemmar. Du överblickar enkelt alla registrerade individer i en individlista med möjlighet till sökning på specifika datafält, exempelvis namn. Du kan filtrera ut en grupp individer genom att kombinera flera olika sökfält, exempelvis ålder + ort + medlemsstatus. En individ överblickas snabbt genom en personlig översiktsida som samlar all information kopplad till individen i fråga, exempelvis kontaktinformation, mottagna fakturor och mottagna nyhetsbrev. 

Du kan ge individen möjlighet att logga in på en medlemsportal, för att där överblicka och ändra alla eller utvalda delar av sina egna uppgifter. På så sätt kan du minska den interna supporten och frigöra resurser för andra uppgifter. 

Adress- och kontaktuppgifter kan dessutom uppdateras via SPAR. arcmember har en koppling till statens personadressregister vilket hjälper dig säkerställa att även fysiska utskick når dina medlemmar.

Sammanfattning

 • Kategorisering av individer, exempelvis medlem, kontakt osv.
 • Utökning eller ändring av en individs datafält/information
 • Automatisk registeraktualisering via SPAR (Statens personadressregister)
 • Full sökbarhet på samtliga datafält.
 • Wildcard-sökning för icke exakt sökning på exempelvis förnamn.
 • Koppling till en eller flera grupper.
 • Relationer/kopplingar mellan individer, exempelvis förälder – barn.
 • Hantering av prenumerationer/medlemskap. Läs mer
 • Hantering av fakturor/avier, manuell eller automatisk. Läs mer
 • Hantering av ekonomiska gåvor och uppföljning av dess resultat. Läs mer
 • Hantering av kontaktjournaler.
 • Hantering av profilbild.
Scrolla till toppen