Kundspecifik konfiguration

arcMember är ett dynamiskt medlemsregister som kan anpassas efter din förening, organisation eller kundklubb. arcMembers grundutförande täcker de vanligaste behoven hos våra kunder, men för dig som behöver har vi möjlighet att konfigurera systemet efter dina verksamhetsunika behov genom kundstyrda mallar.

Listor och sökformulär

arcMember kretsar i grund och botten kring individer och att kunna söka bland dessa individer är en grundförutsättning. Nästan all data som registreras i arcMember är sökbar. Sökformuläret innehåller därför ett stort antal fält som kan användas var för sig eller i kombination med varandra. De mest frekvent använda sökfälten ligger alltid synliga medan resterande fält finns att tillgå genom att klicka på ”Fler sökkriterier”. 

Sökresultatet visas som en tabell under sökformuläret. Tabellen ger dig en snabb översiktsbild utan att gå djupare in i systemet, och redan från samma vy kan du skriva ut ditt resultat som en excelfil. Anpassade kolumner ger oss möjlighet att hämta och presentera data på ett användaranpassat sätt, också data från externa system. 

Scrolla till toppen