Grupper

För att strukturera dina individer skapar du grupper. En grupp är en behållare av individer och erbjuder en mängd funktioner som kan utföras på gruppen och dess individer. Du bygger själv upp din egen gruppstruktur. Grupperna ger dig vidare möjlighet att fördela administrativa behörigheter. På så sätt kan exempelvis varje lokalförening ha sin egen lokala medlemsadministratör, utan rättighet att se övriga lokalföreningar. 

Läs mer om behörigheter för dina administratörer

För er som använder arcMember Enterprise finns det stöd för olika grupptyper, med unika uppsättningar datafält och funktioner för respektive typ. Exempel på vanliga grupptyper är Lokalförening och Event. 

Sammanfattning

  • Uppbyggnad av hierarkisk gruppstruktur.
  • Utökning eller ändring av en grupps datafält/information.
  • Full sökbarhet på samtliga datafält.
  • Wildcard-sökning för icke exakt sökning på exempelvis namn.
  • Tillsättning av roller i en grupp, exempelvis ordförande eller kassör.
  • Delegering av administrationen för en grupp.
Scrolla till toppen