Gränssnitt

arcMember är ett användarvänligt medlemsregister vilket i grund och botten handlar om ett gränssnitt som är anpassade efter dig som kund, så att arbetsuppgifter kan underlättas, bli säkrare och korrekt utförda. Hos oss är användarvänlighet ett alltid pågående arbete. Vår designer försöker att betrakta och bedöma kundernas behov på kort och lång sikt, för att därefter komponera en design som uppfyller aktuella krav. Vi vill att arcMember ska vara en glädje att arbeta i!

Det är enkelt att navigera i arcMember. Först väljer du sektion via vår toppmeny. När väl en sektion är vald finner du sektionens innehåll i en vänstermeny. Vänstermenyn anpassas efter vilka rättigheter du har som användare av registret. Slutligen finns det en kontextmeny som visar vilka operationer du kan utföra på den aktuella sidan.

På alla sidor finner du en genomväg till vårt hjälpregister. 

Scrolla till toppen