Bokföring
De fakturor som skapas i arcMember blir till verifikationer. Kontantfakturor (kvitton) tas upp vid registrering. Fakturor (betalningskrav) tas upp vid registrering samt vid inkommen betalning. Avier (ej betalningskrav) tas upp vid inkommen betalning. 
Efter att registret ha bokfört dina verifikationer för en period eller ett räkenskapsår så vill du kanske ta ut bokföringsrapporter för att se hur det går för din förening. I arcMember finns flera rapporter att ta ut; Fakturajournal, Kundfodringslista, Bokföringsunderlag, Kontoavstämning, Intäktsrapport och Tillgodorapport.

arcMember kan exportera SIE4i-filer för import i externt bokföringsprogram. 

SIE4i transaktioner innehåller endast verifikationer och är ett filformat som används när ett försystem, exempelvis ett faktureringsprogram, ska generera bokföringsorder för inläsning i ett bokföringssystem. 

Vidare information från SIE-gruppen:

SIE-formatet är en standard framtagen är att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oavsett från vilken programvaruleverantör som programmet kommer.

Det kan användas för att utbyta data mellan olika program i din egen dator, men också för att skicka data mellan företag, t ex från din förening till en revisor. Tack vare SIE kan olika typer av program både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt.

Sammanfattning

  • Verifikation utifrån varje skapad faktura. 
  • Export av bokföringsrapporter.
  • Export av bokföringsunderlag för import i bokföringssystem, ex. Fortnox och Visma. 
Scrolla till toppen