Versionshantering

arcMember versionshanterar individer och grupper, vilket betyder att du kan spåra ändringar, se vem som utfört dem och när, samt ångra dessa ändringar. På så sätt vill vi ge dig fördelarna med en delegerad administration samtidigt som vi minimera dess risker. I takt med att din organisation växer, och administrationen delegeras till flera individer på både central och lokal nivå, så ökar behoven av spårbarhet. 

Sammanfattning

  • Se vem som har redigerat, adderat eller raderat en individ eller en grupp.
  • Återställa ändringar som utförts på en grupp eller en individ.
Scrolla till toppen